Català // Castellano

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ. BATEA

Objecte del projecte: Urbanització de la plaça i els carrers adjacents.

Aspecte principal: Urbanitzar la plaça com a zona de pas rodat, peatonal i sobretot com a zona d'estada. S'urbanitza amb materials propis del lloc: formigó rentat i totxo ceràmic posat de cantell.

Co-autora: Anna Romeo Rech, arquitecta.

Data d'inici/acabament: 06 d'octubre de 1998-07 de juny del 2000
Superfície construïda: 770,00 m2.
Pressupost d'execució de l'obra: 130.000 euros

  • PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ DE BATEA
  • PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ DE BATEA
  • PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ DE BATEA
  • PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ DE BATEA
OBRA PÚBLICA
OBRA PRIVADA
  • ESPAI EXTERIOR
  • EDIFICACIÓ
  • H.UNIFAMILIAR
  • H.PLURIFAMILIAR
  • REHABILITACIÓ
  • ALTRES OBRES