Català // Castellano

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "ELS PALLARESOS"

Objecte del projecte: Construcció d'una llar d'infants amb 6 aules.

Aspecte principal: En un terreny amb molta pendent el tractament de la coberta com a façana principal és l'aspecte principal. Es tracta com a un jardí de color mitjançant un enllistonat de prefabricats de formigó pintats. Folren tot l'edifici menys les cares transversals. L'edifici es una bateria d'aules comunicades entre si.

Data d'inici/acabament:
Superfície construïda:
Pressupost d'execució de l'obra:

  • LLAR D'INFANTS « ELS PALLARESOS »
  • LLAR D'INFANTS « ELS PALLARESOS »
  • LLAR D'INFANTS « ELS PALLARESOS »
  • LLAR D'INFANTS « ELS PALLARESOS »
OBRA PÚBLICA
OBRA PRIVADA
  • ESPAI EXTERIOR
  • EDIFICACIÓ
  • H.UNIFAMILIAR
  • H.PLURIFAMILIAR
  • REHABILITACIÓ
  • ALTRES OBRES