Català // Castellano

MAS MIARNAU. CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Objecte del projecte: Rehabilitació de l'antic Mas Miarnau per a destinar-lo com a Centre d'innovació i formació permanent de la Universitat Rovira i Virgili. (edifici més urbanització del parc).

Aspecte principal: Rehabilitació integral de l'antic mas, l'actuació pretén adaptar l'edifici al nou us docent. Es respecta al màxim la seva imatge original integrant els nous elements que sobresurten de cos principal: remunta d'una planta i sala d'actes. L'actuació es completa amb la urbanització de tot el part exterior el qual es planteja com a zona d'estada i zona de actuacions col·lectives: entre parc i campus.

Data d'inici/acabament: 10 de desembre del 2002–04 abril del 2004
Superfície construïda: 772,29 m2 (edifici) i 12.431,00 m2 (urbanització)
Pressupost d'execució de l'obra: 1.430.000,00 euros

 • CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT MAS MIARNAU. URV
 • CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT MAS MIARNAU. URV
 • CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT MAS MIARNAU. URV
 • CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT MAS MIARNAU. URV
 • CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT MAS MIARNAU. URV
 • CENTRE D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT MAS MIARNAU. URV
OBRA PÚBLICA
OBRA PRIVADA
 • ESPAI EXTERIOR
 • EDIFICACIÓ
 • H.UNIFAMILIAR
 • H.PLURIFAMILIAR
 • REHABILITACIÓ
 • ALTRES OBRES