Català // Castellano

AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE LA PINEDA (VILASECA)

Objecte del projecte: Ampliació del centre cívic existent amb una sala d'actes i dos aules i urbanització de l'entorn exterior.

Aspecte principal: Generar un espai principal (sala d'actes) com a articulador principal de la resta de l'edifici. Crear dos aules de formació multifucional. Crear un espais, tan la sala d'actes com les sales de formació molt polivalent en quan a espai i ús. La urbanització exterior es planteja com a lligam entre els edifici que formen tot el conjunt d'equipaments de la zona: Cap, Pavelló i escola.

Data d'inici/acabament:
Superfície construïda:
Pressupost d'execució de l'obra:

  • AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE LA PINEDA
  • AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE LA PINEDA
  • AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE LA PINEDA
  • AMPLIACIÓ DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL DE LA PINEDA
OBRA PÚBLICA
OBRA PRIVADA
  • ESPAI EXTERIOR
  • EDIFICACIÓ
  • H.UNIFAMILIAR
  • H.PLURIFAMILIAR
  • REHABILITACIÓ
  • ALTRES OBRES